CBD-öljyn sivuvaikutukset

CBD-öljyn sivuvaikutukset

Yhä useammat ihmiset kääntyvät CBD-öljyjen puoleen etsiessään luonnollista lähestymistapaa hyvinvointiin, mutta kuinka paljon tiedämme yhdisteen mahdollisista sivuvaikutuksista? Ja onko tätä terveystuotetta mahdollista nauttia liikaa? Ottaaksemme selvää CBD-öljyn mahdollisista sivuvaikutuksista, tutustumme tutkimustuloksiin useilta johtavilta tutkimusinstituuteilta. Lisäksi perehdymme Maailman terveysjärjestön teettämän riippumattoman katsauksen löydöksiin. Todisteet auttavat meitä tutustumaan CBD:n turvallisuuteen, tehokkuuteen sekä mahdollisiin riskeihin.

MITÄ CBD-ÖLJYN VAIKUTUKSISTA TIEDETÄÄN?

CBD:n potentiaali juontaa juurensa sen vuorovaikutuksesta endokannabinoidijärjestelmän (ECS) kanssa. Endokannabinoidijärjestelmän päärooli on säilyttää tasapaino eri kehomme osien kesken ihostamme, immuuni- ja ruoansulatusjärjestelmästämme sekä keskushermostostamme löytyvien kannabinoidireseptoreiden välityksellä.

British Journal of Pharmacology -julkaisuss saatiin selville, että CBD osallistuu endokannabinoidijärjestelmän säätelyyn parantaen sen yleistä tehokkuutta ja tehostaen hyödyllisten entsyymien ja endokannabinoidien tuotantoa. Tutkijoiden haasteena on nyt kuitenkin tutkia kuinka tehokas tämä vuorovaikutus voi olla ja kuinka ohjailla sitä hoitamaan eri sairauksia ja kehon häiriötiloja.

Paljon on vielä opittavaa ja CBD:n sivuvaikutusten täysi laajuus on vielä tarkastelun alla. Tähän mennessä tiedetyn perusteella voidaan kuitenkin sanoa, että mahdolliset sivuvaikutukset ovat erittäin lieviä. Maailman terveysjärjestön teettämän kattavan tutkimuksen perusteella sanottiin seuraavaa: “CBD on yleisesti hyvin siedetty ja omistaa hyvän turvallisuusprofiilin”. Tutkimuksessa mainittiin kuitenkin tapauksista, jotka liittyivät yhdisteen ja jonkin lääkkeen yhteisvaikutukseen.

AIHEUTTAAKO CBD-ÖLJY LÄÄKEINTERAKTIOITA?

Valitettavasti emme voi yksinkertaisesti nauttia CBD:tä ja odottaa sen tehoavan välittömästi. Yhdisteen on kuljettava ruoansulatuselimistömme läpi ennen maksaan päätymistään. Maksassa kannabinoidi hajotetaan metaboliiteiksi entsyymien voimalla, ennen kuin se leviää kehoomme verenkierron välityksellä.

Normaaleissa olosuhteissa ei tässä vuorovaikutuksessa ole mitään epäedullista. Itse asiassa, sadat lääkkeet hajotetaan kehoissamme samalla tavalla. Toisaalta juuri tämä seikka voi aiheuttaa ongelmia. MDPI Open Access -julkaisussa esitellyssä tutkimuksessa saivat tutkijat selville, että kun CBD ja tietyt lääkeaineet vaikuttavat samanaikaisesti, kilpailevat ne niin sanotusti huomiosta. CYP450-entsyymin kapasiteetti on rajoittunut ja siitä syystä on vaarana, etteivät lääkeaineet hajoa kunnolla, mikä häiritsee puolestaan niiden tehoa.

Jos käytät tällä hetkellä reseptilääkkeitä, tulisi sinun keskustella lääkärin kanssa ennen CBD-öljyn käytön aloittamista. Terveydenhuoltoalan ammattilainen kykenee antamaan sinulle tapauskohtaisia neuvoja.

AIHEUTTAAKO CBD-ÖLJY SIVUVAIKUTUKSIA?

Vuoden 2006 Experimental Biology and Medicine -julkaisussa esitellyssä tutkimuksessa saatiin selville, että tärkeä endokannabinoidi anandamidi “estää syljeneritystä” eli yksinkertaistettuna aiheuttaa suun kuivumista. Vaikka tämä tutkimus ei suoraan väitä, että CBD:llä olisi sama taipumus, olemme saaneet selville British Journal of Pharmacology -julkaisun tutkimuksesta, että CBD voi kiihdyttää anandamidin kerääntymistä estämällä FAAH-entsyymien toimintaa. Tämän perusteella heijastusvaikutuksena onkin, että CBD:n nauttiminen voi johtaa väliaikaiseen syljenerityksen vähenemiseen.

Muut mahdolliset, mutta alhaisen todennäköisyyden sivuvaikutukset sisältävät väsymyksen, ripulin ja ruokahalun vähenemisen. Kaikki kolme havaittiin hoitoresistenteille epilepsiapotilaille tehdyssä avoimessa tutkimuksessa. 214 mukana olleesta potilaasta 19 % raportoi kärsineensä ripulista ja ruokahalun vähenemisestä ja vain 13 % huomasi väsymystä 12 viikon tutkimuksen aikana. Tutkijat päättelivät, että CBD:llä “saattaa olla riittävä turvallisuusprofiili”, mutta lisää satunnaistettuja tutkimuksia tarvitaan.

HÄVIÄVÄTKÖ CBD-ÖLJYN SIVUVAIKUTUKSET AJAN MITTAAN?

Kaikki tutkimukset näyttävät olevan yhtä mieltä CBD:n mahdollisten sivuvaikutusten kestosta. Johtuen CBD:n lyhyestä puoliintumisajasta säilyy verenkierrossa pieniä määriä yhdistettä päivien sijaan vain tuntien ajan. On tietenkin olemassa muuttujia (kuten ikä, verenkierto, ruokavalio ja maksan toiminta), jotka vaikuttavat siihen, kuinka kauan aine pysyy kehossa, mutta mahdollisten sivuvaikutusten tulisi häipyä suhteellisen nopeasti.

Jos mietit CBD-öljyn nauttimiseen liittyviä asioita, on lääkäri se, johon tulisi ensimmäisenä ottaa yhteyttä. Lääkäri tuntee hoitohistoriasi ja hänen pitäisi sen perusteella kyetä antamaan neuvoja tilanteesi huomioiden. Ottaen kuitenkin huomioon lyhyen ajan, jonka CBD säilyy elimistössä, ei mahdollisten sivuvaikutusten tulisi kestää kauaa. Sivuvaikutusten todennäköisyyden ollessa hyvin vähäiset, ei ole syytä sille, mikset voisi nauttia CBD-öljystä osana tasapainoista elämäntyyliäsi.